Finansiere en festival

Drømmer du om å finansiere en festival? Kulturrådet bevilger støtte til mange prosjekter rundt om i Norge. Alt fra kunst og litteratur til musikk gis støtte, og det er selvsagt det sistnevnte temaet du skal fokusere på når du ønsker å innhente støtte til festivalen din. Norsk kulturfond bevilger hvert år økonomisk støtte til musikkfestivaler som finner sted i Norge. Det stilles likevel en rekke krav som du må innfri for at støtten skal gis. Hvert år finnes det mange søkere om beinet, og du bør derfor bruke god tid på utformingen av selve søknaden.

Slik søker du

Mainstage_at_Quart_Festival_2009Å arrangere en festival er hardt arbeid, og du kommer raskt til å oppdage at det ikke er like lett som å tjene penger på å selge gull. På Kulturrådets hjemmeside kan du velge å søke som firma eller privatperson. Kulturrådet legger alltid ut en utlysningstekst på hjemmesiden sin. Det er veldig viktig at du leser denne nøye gjennom for å se om festivalen din er berettiget til støtte. Prinsippet er det samme som ved jobbsøknader. Det holder ikke å bare slenge inn en søknad. Du må sette deg nøye inn i hva som kreves, og i tillegg levere inn både budsjett og regnskapsskjema. Søknaden oversendes deretter til en saksbehandler som gir en anbefaling til Fagutvalget. Det endelige vedtaket fattes av Rådet, som deretter sender ut et brev om vedtaket til søkerne. Hvis du er så heldig å få søknaden innvilget, blir du senere nødt til å rapportere til Kulturrådet om hva pengene er brukt til.

Alle kan søke Kulturrådet om støtte

Støtten fra Kulturrådet er en fantastisk ordning, men den er også omdiskutert. Ofte blir det den enkelte saksbehandlerens skjønn som avgjør saken, noe som kan føre til at enkelte søknader forbigås. Et annet problem som ofte reises er at søknadskriteriene er noe vage. Hvem bestemmer for eksempel hva som er «høyt kvalitetsnivå»? Dette blir en veldig subjektiv vurdering, og får oss til å tenke på land vi helst ikke ønsker å sammenligne oss med. Når du skriver søknaden er det derfor viktig at du har i bakhodet at den bør ha et tilsnitt av politisk korrekthet ved seg. I tillegg bør du sørge for at artistutvalget er så bredt som mulig og at det appellerer til alle aldersgrupper. Derfor er det en fordel om du har aktiviteter og artister på dagtid, som også appellerer til mindreårige deltakere. Sørg også for å understreke grunnene til hva som gjør at nettopp musikkfestivalen du planlegger, representerer noe nytt i norsk kulturliv.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

pureview