Kult å være leder!

Å være leder er noe man aldri blir ferdig utlært i. Det er situasjonsbetinget, kulturbetinget og personlighetsbetinget. Mange har et inntrykk av at det først og fremst handler om å bestemme, men den typen lederskap har vist seg lite effektiv i den moderne, kunnskapsdrevne økonomien. Ledelse handler om én enkelt ting: å få det beste ut av sine medarbeidere for å nå et felles mål. La oss gå gjennom de tre nøkkelordene vi åpnet dette innlegget med: situasjon, kultur og personlighet. De er nemlig noe av det viktigste du kan ha i bakhodet for å nå dine ledermål.

Leder tegner på whiteboard

Situasjon handler om å kunne tilpasse ditt lederskap til situasjonen rundt deg. Det handler om at det ikke finnes en “endelig” eller “perfekt” lederstil. Mange ledere, unge som gamle, leser bøker, går på kurs og følger den nyeste Feber innenfor ledelse som alle lover lederstilen som trumfer alle andre, men de mest erfarne lederne forstår at det er en myte. Her er et eksempel: i kreative bedrifter har det vist seg tydelig at en hierarkisk og kommanderende lederstil er lite effektiv for å få frem det beste i sine medarbeidere. Om folk ikke tør å snakke ut, vil gode idéer dø ut før de noengang kan deles. Det er lett å konkludere at en kameratslig, åpen og avslappet lederstil dermed er den beste. Men hva om du leder soldater i krig? Da er hierarki en absolutt nødvendighet.

Verdens beste leder i en krigssituasjon kan dermed gjøre en dårlig jobb i et kreativt reklamebyrå, og omvendt. Eksempelet drar motpolene til det ekstreme, men det illusterer poenget: det finnes ingen lederstil som passer i alle situasjoner. Det andre ordet er kultur. Kultur er den udefinerbare følelsen av hvordan det er å være en del av en gruppe. Som leder må du være bevisst på hva slags kultur du setter. Viser du tegn på manglende integritet? Tar du med deg dårlig humør på jobben? Da kan du være sikker på at dine medarbeidere tar med seg disse vanene i arbeidshverdagen også.

Militært personell i aktivitet

Det siste ordet, personlighet, handler om at leder må kjenne seg selv. Det er lett å lære seg nye ting, se opp til andre ledere og forsøke å være noe man ikke er. Mange unge ledere trenger noen år under beltet for å slå seg til ro med at deres egen personlighet kan være en substansiell del av deres lederskap og de lærer og bli ledere ved å kombinere deres egen personlighet med gode trekk de ser hos andre.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

pureview