Sikkerhet

Ved planlegging av alle typer arrangement er det viktig at man tenker på potensielle sikkerhetsproblemer og hvordan disse kan løses i forkant av arrangementet. Dersom barn er en del av kundegruppen til et arrangement vil det være enda viktigere å få kontroll over alle sikkerhetsaspekter.

Et viktig punkt å tenke på ved planlegging av alle arrangement er brannsikkerhet. Dette gjøres best ved å involvere brannvesenet som kan sørge for at arrangementet kan gå trygt for seg uten fare for brann. Det er viktig at både forebyggende arbeid blir gjort, men også at det finnes rutiner og slukningshjelp tilgjengelig dersom en brann skulle oppstå.

Et annet viktig sikkerhetsaspekt er deltakernes personlige sikkerhet. Spesielt ved arrangementer der det serveres alkohol, er det svært viktig å være forberedt på at aggressive og potensielt farlige situasjoner kan oppstå. Derfor er det ekstra viktig at man har sørget for godt vakthold, og at politiet er informert og kan steppe inn dersom det er behov for det. Her kan man også gjøre forebyggende arbeid ved å forby gjenstander som potensielt kan brukes som våpen, samt bruk av sikkerhetsmetoder som for eksempel metalldetektorer.

Side profile of a group of firefighters holding water hoses

Ved et arrangement som samler mange mennesker er det også viktig å tenke på at helt uforutsette ting kan skje, utenfor eventplanleggerens kontroll. Derfor er det viktig at man har tenkt på hva man gjør dersom en krisesituasjon oppstår. Spesielt gjelder dette helserelaterte situasjoner, og ved større arrangementer bør det finnes ambulanse og helsepersonell tilgjengelig. Ved mindre arrangement trenger man kanskje ikke å ha en ambulanse på stedet, men det er viktig at det finnes rutiner for hva som skal gjøres i en eventuell krise.

I tilfeller hvor det serveres mat og drikke er det også svært viktig at hygiene og matsikkerhet tas på alvor. Det er lett å la dette skli ut litt når et arrangement blir travelt, men dette er ikke et punkt man kan fire på. Dårlig matsikkerhet og hygiene betyr stor helserisiko, og arrangementet kan bli holdt ansvarlig dersom deltakere blir syke grunnet dette. Derfor er det viktig at det settes gode rutiner rundt bearbeiding og oppbevaring av mat, og at ansatte som jobber med maten tar dette alvorlig.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

pureview